Sagt om Gudstjänsten:

Gudstjänsten är något jag längtar efter.

Medlem,

I Gudstjänsten får jag sitta ner i stillhet, en vila från vardagen.

Medlem,

Jag går hit för gemenskapens skull.

Regelbunden besökare,

Att dela tron med andra människor betyder väldigt mycket.

Medlem,

Jag vill få något från Gud – genom bibelordet, sången, gemenskapen, …

Besökare,

Jag har förväntan att Gud talar till mig.

Regelbunden besökare,
Lyssna till senaste predikan
Det levande Ordet | Oskar Fornander, 2020-02-16
av Oskar Fornander

Predikan, Missionskyrkan Lagan, 2020-02-16

Dagens predikan består av en dikt jag fann skriven på första sidan i en gammal bibel. Den talar om Ordet som bröd och vatten med mera. Tillsammans formar vi predikan i gudstjänsten genom att var och en får bidra med bibelord som blivit så som bröd för dem. Efter gudstjänsten får alla med sig båden dikten och de bibelord som delats.

Dikten:
När du hungrar, här är brödet.
När du törstar, här är vatten.
När du vacklar, här är stödet.
Här är ljus i mörka natten.
Här är kraft i lifvets strid.
Här är nåd, och fröjd och frid.

De bibelord som lästes upp:
Upp 3:7–8; Ef 6:11–18; Ps 37:3–7; Pred 12:12; Rom 8:1; Ps 119:105; Ps 23:3; Jes 43:19; Matt 6:33; Matt 6:25; Jes 40:29–31; 2 Tim 1:9; Ps 23:1–6; Jer 29:11; Ps 139:5; Ps 121:1–8; Matt 7:12; Jes 43:1; Fil 4:13; Fil 4:6–7; Fil 3:10; 1 Kor 13:1–13; Joh 10:11; Matt 7:7; Matt 24:35

Varje söndag firar vi gudstjänst i Bergaortens Missionsförsamling.

Gudstjänsten är ett tillfälle att medvetet rikta in sitt liv mot Gud. Den ger oss möjlighet att ta emot Guds ord till uppmuntran och utmaning, att uttrycka vår tro i tillbedjan och tjänst, och att i en god gemenskap möta medmänniskor som delar tron.

En gudstjänst i Missionskyrkan i Lagan brukar bland annat innehålla predikan, gemensam sång och sång av solist eller grupp, tillfälle för ljuständning och personlig förbön. Och efteråt blir det kyrkfika. Samlingarna är öppna för var och en – oavsett om du är medlem, bara på besök eller kanske inte kallar dig kristen – och vi hoppas du ska känna dig välkommen att delta!

Gudstjänsterna är kl. 10 i Missionskyrkan i Lagan. På sommaren (juli–augusti) möts vi istället på vårt sommarhem, Sundet. Hoppas vi ses!

 

Nästa gudstjänst

Du kan lyssna på predikan från våra gudstjänster i efterhand.