Sagt om Gudstjänsten:

Gudstjänsten är något jag längtar efter.

Medlem,

I Gudstjänsten får jag sitta ner i stillhet, en vila från vardagen.

Medlem,

Jag går hit för gemenskapens skull.

Regelbunden besökare,

Att dela tron med andra människor betyder väldigt mycket.

Medlem,

Jag vill få något från Gud – genom bibelordet, sången, gemenskapen, …

Besökare,

Jag har förväntan att Gud talar till mig.

Regelbunden besökare,
Lyssna till senaste predikan
Stå stadigt på fyra ben | Oskar Fornander, 2019-11-10
by Oskar Fornander

Predikan, Missionskyrkan Lagan, 2019-11-10

För att stå stadigt behöver vi ha mer än ett ben i backen – med fyra ben löper vi mindre risk att falla. Hos den första församlingen finner vi fyra ben som bär vår tro och hjälper oss stå stadigt. Vi bjuds in att samtala och fundera kring dessa i predikan.

Apostlagärningarna 2:41–47

Varje söndag firar vi gudstjänst i Bergaortens Missionsförsamling.

Gudstjänsten är ett tillfälle att medvetet rikta in sitt liv mot Gud. Den ger oss möjlighet att ta emot Guds ord till uppmuntran och utmaning, att uttrycka vår tro i tillbedjan och tjänst, och att i en god gemenskap möta medmänniskor som delar tron.

En gudstjänst i Missionskyrkan i Lagan brukar bland annat innehålla predikan, gemensam sång och sång av solist eller grupp, tillfälle för ljuständning och personlig förbön. Och efteråt blir det kyrkfika. Samlingarna är öppna för var och en – oavsett om du är medlem, bara på besök eller kanske inte kallar dig kristen – och vi hoppas du ska känna dig välkommen att delta!

Gudstjänsterna är kl. 10 i Missionskyrkan i Lagan. På sommaren (juli–augusti) möts vi istället på vårt sommarhem, Sundet. Hoppas vi ses!

 

Nästa gudstjänst

Du kan lyssna på predikan från våra gudstjänster i efterhand.