Sagt om Hemgrupper:

Kort vittnesbörd/citat av någon person om området.

testperson
Gudstjänsten må vara veckans höjdpunkt och ett centrum i kyrkans liv och den enskildes tro. Men vi kompletterar gärna den stora samlingen med den lilla. Att få mötas regelbundet i en liten grupp, gärna i hemmen, där man får tillfälle att samtala mer personligt med varandra – det ger goda förutsättningar för att tron kan fördjupas och växa. I en smågrupp som är livsnära (kärt barn har många namn men vi kallar dem hemgrupper) får vi möjlighet att dela tron och livet, som ett viktigt komplement till gudstjänsten. Med förtroende för varandra kan vi dela hur vi har det, be för varandras behov, lyfta våra frågor kring tron, med mera. Gemenskapen i gruppen blir en viktig plats för växande, att både få och ge stöd genom livet.
Är du intresserad av att själv vara med i en hemgrupp? Då får du gärna ta kontakt med pastorn.

Händer i veckan