Församlingen erbjuder konfirmationsläsning för den som går i årskurs åtta. Under ett läsår träffas vi regelbundet för lektioner, samtal och aktiviteter, samt går gemensamt på utvalda gudstjänster. Till våren åker vi på konfirmationsläger till Strandgården tillsammans med fler andra konfirmandgrupper och många fler konfirmander. Läsningen avslutas med en högtidsgudstjänst i slutet av vårterminen.

Du som är intresserad av att läsa eller vill veta mer är välkommen att höra av dig till församlingens pastor.

Ord för dagen