Församlingen erbjuder konfirmationsläsning för dig som går i årskurs åtta. Under ett läsår träffas vi regelbundet för lektioner, samtal och aktiviteter, samt går gemensamt på utvalda gudstjänster. Till våren gör vi någon utflykt tillsammans. Läsningen avslutas med en högtidsgudstjänst i slutet av vårterminen.

Du som är intresserad av att läsa eller vill veta mer är välkommen att höra av dig till församlingens pastor eller ungdomsledare! Ta chansen att lära dig mer om kristen tro, fördjupa din egen tro och reflektera kring livet.

Ord för dagen