Församlingen erbjuder konfirmationsläsning för dig som går i årskurs åtta. Under ett läsår träffas vi regelbundet för lektioner, samtal och aktiviteter, samt går gemensamt på utvalda gudstjänster. Till våren åker vi på konfirmationsläger till Strandgården tillsammans med fler andra konfirmandgrupper och många fler konfirmander. Läsningen avslutas med en högtidsgudstjänst i slutet av vårterminen.

Du som är intresserad av att läsa eller vill veta mer är välkommen att höra av dig till församlingens pastor eller ungdomsledare! Ta chansen att lära dig mer om kristen tro, fördjupa din egen tro och reflektera kring livet.

Anmäl dig här

Anmälan för nästa läsår öppnar i slutet av vårterminen.

Ord för dagen