Församlingen har formulerat en vision för sitt arbete:

Bergaortens Missionsförsamling vill hjälpa människor till en djupare relation med Jesus Kristus och med varandra.