»Läs mer i Bibeln på bibeln.se.

Ord för dagen hämtas ur evangeliebokens texter för kommande söndag (www.evangelieboken.se/ord-for-dagen).