Lyssna till senaste predikan
Advent: Ljuset kommer till världen | Oskar Fornander, 2019-12-01
av Oskar Fornander

Predikan, Missionskyrkan Lagan, 2019-12-01

Advent bär budskapet om en ankomst, om Kristus som kommer. Och särskilt i adventstid tänker vi på att Jesus säger att han är världens ljus. Så budskapet är att ljuset kommer till oss för att lysa upp våra hjärtan.

Matteusevangeliet 21:1–9

»Läs mer i Bibeln på bibeln.se.

Ord för dagen hämtas ur evangeliebokens texter för kommande söndag (www.evangelieboken.se/ord-for-dagen).