Lyssna till senaste predikan
Det levande Ordet | Oskar Fornander, 2020-02-16
av Oskar Fornander

Predikan, Missionskyrkan Lagan, 2020-02-16

Dagens predikan består av en dikt jag fann skriven på första sidan i en gammal bibel. Den talar om Ordet som bröd och vatten med mera. Tillsammans formar vi predikan i gudstjänsten genom att var och en får bidra med bibelord som blivit så som bröd för dem. Efter gudstjänsten får alla med sig båden dikten och de bibelord som delats.

Dikten:
När du hungrar, här är brödet.
När du törstar, här är vatten.
När du vacklar, här är stödet.
Här är ljus i mörka natten.
Här är kraft i lifvets strid.
Här är nåd, och fröjd och frid.

De bibelord som lästes upp:
Upp 3:7–8; Ef 6:11–18; Ps 37:3–7; Pred 12:12; Rom 8:1; Ps 119:105; Ps 23:3; Jes 43:19; Matt 6:33; Matt 6:25; Jes 40:29–31; 2 Tim 1:9; Ps 23:1–6; Jer 29:11; Ps 139:5; Ps 121:1–8; Matt 7:12; Jes 43:1; Fil 4:13; Fil 4:6–7; Fil 3:10; 1 Kor 13:1–13; Joh 10:11; Matt 7:7; Matt 24:35

»Läs mer i Bibeln på bibeln.se.

Ord för dagen hämtas ur evangeliebokens texter för kommande söndag (www.evangelieboken.se/ord-for-dagen).