Sagt om bön:

Bön är att umgås med Gud.

Medlem

Att be är för mig att tala med Gud och lyssna på Gud. Ett sätt att lösa problem och inte oroa sig.

Gudstjänstbesökare

Bön är att överlämna allt och börja om.

Medlem

Hade jag inte haft bönen hade jag varit en orolig själ.

Medlem

Jag ber för mina barn, och om att få vara till hjälp och glädje för andra människor.

Medlem

Jesus lär sina lärjungar att be, och när det talas om bön i Bibeln är det den mest naturliga sak i världen. Som kristna tror vi på bönens kraft. Eller egentligen: vi tror på att Gud hör våra böner och har makt att gripa in i våra liv. Därför kan bönen vara ett sätt att leva och vända våra liv i riktning mot Gud, den kan vara en hjälp att ta till i nöden, en plats att fly till med sina problem, en kanal att få uttrycka sin glädje och tacksamhet, ett sätt att finna ro. Och mer än så. Bönen kan också vara att få be för en annan människa – det kallar vi förbön. Och vi vill gärna be för dig! I våra gudstjänster finns möjlighet att få personlig förbön, att någon ber särskilt för dina behov. Du är även välkommen till andra bönesamlingar i kyrkan. Du kan också skicka ett e-brev till forbon@bergaortens­­missions­forsamling.se med ett bönämne, så kommer vi att lyfta detta i förbön när vi ses i kyrkan (vi har bönesamling på onsdagar kl. 8). Du behöver inte ange ditt namn om du inte vill; men vill du att pastorn tar kontakt behöver du ange det i ditt brev. Vi ser fram emot att be för dig och ditt bönämne.

Be, så skall ni få.
Sök, så skall ni finna.
Bulta, så skall dörren öppnas.

Ty den som ber, han får,
och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas.

(Matt 7:7–8)

Händer i veckan