Församlingen stöder två skolor i Israel: den kristna arabiska Hoppets skola utanför Betlehem och den messianska skolan Makor HaTikva i Jerusalem. Stödet förmedlas genom föreningen Israels vänner. Här finner du kortfattad information om skolorna och länkar till deras webbsidor.

Hoppets skola

Sedan många år tillbaka stöder vi den kristna arabiska Hoppets Skola i Beit Jala (en ort nära Betlehem). Mitt i sin muslimska omgivning står skolan öppen för en tydlig kristen profil genom att till exempel inleda varje skoldag med en andakt. Hoppets Skola har en stark social profil genom att ta emot elever från ekonomiskt och socialt bristfälliga hemmiljöer. Skolan lägger extra vikt vid att ta emot funktionshindrade barn.

Israels vänner

Flera av församlingens medlemmar har vid olika tillfällen besökt skolan.

»» Hoppets Skola

Makor HaTikva

I takt med den messianska rörelsens tillväxt finns ett ökande behov av skolor för barn till messiastroende föräldrar, men där även andra barn är välkomna. För närvarande har vi kontakt med, och stöder, en av dessa – Makor HaTikva i Jerusalem.

Israels vänner

Namnet på denna skola, Makor HaTikva betyder Hoppets källa.

»» Makor HaTikva