Gunilla Eliasson är tillsammans med sin man, Pepe, utsänd som missionär i Ecuador av Equmeniakyrkan, och församlingen ger ett visst årligt understöd, ekonomiskt och med förböner, och får rapporter om arbetet.

Så här skriver Equmeniakyrkan på sin webbsida:

Ecuador – landet mitt på ekvatorn – ett land rikt på natur med djungel, höga berg, vulkaner och stränder. En natur med resurser som utvinns där intäkterna kommer få till del. Den sociala och ekonomiska ojämlikheten i landet är stor. Där finns vår samarbetskyrka den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och missionärer från Sverige.

Kyrkan, som är en växande kyrka, arbetar tydligt med ”misión integral” – mission till hela människan. Att berätta om Guds ord, inbjuda till gemenskap, starta nya församlingar och samtidigt svara på utmaningar i samhället såsom till exempel avsaknad av skolor i socialt utsatta områden och våld i nära relationer är del av ett och samma uppdrag – att vara kyrka i Ecuador idag.

I april 2015 åkte Gunilla Eliasson, socionom och psykoterapeut, ut som missionär till Ecuador. Hon arbetar med lokala församlingar och projekt med fokus på själavård och relationer (bla föräldrar-barn, parrelation och våld i nära relationer).

Läs mer på www.equmeniakyrkan.se/ecuador.

»» Läs vad Gunilla skrev om sig själv och sitt uppdrag i Ecuador när hon skulle påbörja arbetet.

Gunilla Eliasson