Diakoni handlar om omsorg och kärlek till medmänniskan. Till församlingens diagonala arbete hör bland annat de soppluncher för daglediga som vi ordnar en gång i månaden, med andakt, soppa och inbjuden gäst, liksom ansvaret för andakter på äldreboendet Åbrinken, också det en gång i månaden. Du är välkommen att delta.

Som en del i den diakonala omsorgen finns även möjligheten till samtal och besök. Det finns en grupp i församlingen som gärna gör hembesök eller sitter ner och pratar med dig en stund. Önskar du ett besök eller samtal från pastorn eller någon annan i gruppen är du varmt välkommen att höra av dig! Du kan till exempel ringa till pastorn, eller fylla i formuläret nedan.

Jag önskar ett samtal

    Händer i veckan