Var redo! På måndagar kl. 19:00–20:15 träffas scouterna i Vittaryds Missionshus. Välkommen att höra av dig till ledare om du vill vara med! Så här skriver ungdomsorganisationen equmenia om sin scoutverksamhet:

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats. Här får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och lära att respektera varandra. Verksamheten drivs oftast i anknytning till en lokal församling ansluten till Equmeniakyrkan. Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.

Vill du veta mer om scoutverksamheten är du välkommen att kontakta pastorn eller ansvarig ledare: Carl-Johan Nilsson, 076-310 33 87‬.