Nätverkskyrkan Tro & Tvivel är en församlingsplantering med Bergaortens Missionsförsamling som moderförsamling och med stöd av Equmeniakyrkan. Tro & Tvivel startade hösten 2017, och teamet utgörs av Mia & Micke Martinsson, Ingela Olsson samt Marcus Fritsch.

Så här skriver de själva om sin vision och verksamhet:

Tro & Tvivel är en nätverkskyrka för folk som av olika anledningar söker ett annat forum för samtal om tro, än den traditionella kyrkan. En dialog om Tro & Tvivel. Vi arbetar med att arrangera event med musik, konst och öppna dialoger som viktiga ingredienser. Vi har en podcast där vi bearbetar samtalsämnen som vi snappat upp att människor runt oss (eller vi själva) funderar över. För de som har behov av att mötas i mindre grupper för mer nära samtal om just tro och tvivel erbjuder vi träffar i hemmiljö, för närvarande i Stockholm och Falkenberg. Förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda liknande grupper på fler orter runt om i Sverige. På vår hemsida finns det mer information om oss och vårt arbete.

Tro & Tvivel- två sidor av samma mynt.

Tro & Tvivel är kopplade till Bergaortens Missionsförsamling genom att två av initiativtagarna, Mia och Micke Martinsson har sin hemvist i här. Dessutom fungerar Bergaortens Missionsförsamling som moderförsamling till Tro & Tvivel, och stöttar arbetet på olika sätt.

Som moderförsamling är vi med och stöttar arbetet med våra förböner, och utöver detta vill vi förstås även bidra ekonomiskt. Detta gör vi genom att skapa ett anonymt bärarlag, där den som vill kan vara med och ge en regelbunden gåva genom församlingen. De gåvor vi som församling stöttar med blir ett tillskott till arbetet vilket kan möjliggöra fler satsningar och ett långsiktigt arbete. Du blir med i det anonyma bärarlaget genom att göra en regelbunden överföring till församlingens konto, märkt ”Tro & Tvivel”. Det går även att ge sporadiska gåvor på detta vis. Tillsammans bär vi vår församlingsplantering — tack för att du är med! »»»Läs mer

Bankgiro: 5416-7846
Bankkonto: 81695, 303 736 042 1
Märk din gåva med ”Tro & Tvivel”

Marcus, Micke, Ingela, Mia

Stöd Tro & Tvivel med en regelbunden eller sporadisk gåva – var med i bärarlaget. Skanna qr-koden med din Swish-app för att ge en gåva.

Bärarlaget Tro & Tvivel