Bergaortens Missionsförsamling stöder hjälparbete i Östeuropa genom hjälporganisationen Sam-Hjälp.

Sam-Hjälp arbetar på kristen grund och fokuserar på att stödja skolprojekt, barnhem, sjukhus, flyktingar, med mera i Östeuropa (länder man har verksamhet i inkluderar Estland, Lettland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien och Serbien).

Ett exempel på Sam-Hjälps arbete i Lettland och församlingens engagemang är följande. Nära den vitryska gränsen ligger staden Daugavpils. Staden var tidigare ett stort center för den ryska militären, men efter 1991 då Lettlands självständighet utropades och den ryska staten så småningom plockade hem sina trupper lämnade många kvar sina familjer som då stod utan försörjning och sågs med förakt av den lettiska ortsbefolkningen. Misären lurade runt hörnet. Pastor Nikolaj Shevchuk, med rötter i gränstrakterna, har kommit nära nöden och praktiskt velat göra något åt den. Det är här som Sam-Hjälp kommit in i bilden och Bergaortens missionsförsamling också fått vara med på ett hörn.

Ett av många exempel på många av de beundransvärda insatser som pastor Nikolaj Shevchuk organiserat på plats: I ett nerslitet hyreshus i Daugavpils har två lägenheter slagits samman till en enda stor lägenhet och renoverats med hjälp av Sam-Hjälp. Där serveras varje dag ca 40 barn ett lagat mål mat när de kommer från skolan. I lägenheten får barnen tillbringa 3-4 timmar för avkoppling, vila och fritidsaktiviteter. Här finns personal som kan ge läxhjälp, tröst och uppmuntran.

Emellanåt får församlingen besök av representant från Sam-Hjälp som berättar om arbetet. Vid dessa tillfällen gör vi även en insamling till hjälpverksamheten.