Här kan du se vad som händer i församlingen. Du kan även prenumerera på kalendern i din kalenderapp och på så sätt hålla dig uppdaterad om vad som händer. Församlingen delar även ut ett församlingsblad, Till Alla, med aktuell kalender och reportage med mera till alla hushåll i bygden. Aktuellt och tidigare nummer av Till Alla kan du läsa här.

(Du kan också se kalendern i månadsvy i webbläsaren.)