Sagt om bön:

Bön är att umgås med Gud.

Medlem

Att be är för mig att tala med Gud och lyssna på Gud. Ett sätt att lösa problem och inte oroa sig.

Gudstjänstbesökare

Bön är att överlämna allt och börja om.

Medlem

Hade jag inte haft bönen hade jag varit en orolig själ.

Medlem

Jag ber för mina barn, och om att få vara till hjälp och glädje för andra människor.

Medlem

Bönen är en naturlig del i den kristna människans liv, och därmed även central i församlingslivet. Jesus säger att

allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matt 18:19–20)

Det är därför något speciellt att få be tillsammans med andra. Utöver bön i gudstjänsten och hemgrupper, så möts vi regelbundet till bön i bönerummet i Missionskyrkan varje onsdagsmorgon, kl. 8–9, och det finns även bön en stund inför varje gudstjänst. Dessa tillfällen är det fritt för var och en att ansluta.

Vill du ha hjälp med förbön för något är du välkommen att komma med i någon bönesamling eller kontakta oss med ditt bönämne.

Händer i veckan