Bergaortens Missionsförsamling är en kristen församling som är öppen för alla och välkomnar den som medlem som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Centralt för vår tro är bland annat Bibeln, den personliga erfarenheten av tron, gemenskapen och gudstjänsten. Församlingen tillhör samfundet Equmeniakyrkan, och den intresserade kan läsa mer om Equmeniakyrkans telogi i dokumentet Teologisk grund.

Så här skriver Equmeniakyrkan om vad kristen tro är, som en enkel introduktion:

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer. I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.

Läs mer på www.equmeniakyrkan.se/tro

Ord för dagen

Vill du veta mer om kristen tro? Du är välkommen att besöka oss eller höra av dig till pastorn för ett samtal.