Lyssna till senaste predikan
Det levande Ordet | Oskar Fornander, 2020-02-16
av Oskar Fornander

Predikan, Missionskyrkan Lagan, 2020-02-16

Dagens predikan består av en dikt jag fann skriven på första sidan i en gammal bibel. Den talar om Ordet som bröd och vatten med mera. Tillsammans formar vi predikan i gudstjänsten genom att var och en får bidra med bibelord som blivit så som bröd för dem. Efter gudstjänsten får alla med sig båden dikten och de bibelord som delats.

Dikten:
När du hungrar, här är brödet.
När du törstar, här är vatten.
När du vacklar, här är stödet.
Här är ljus i mörka natten.
Här är kraft i lifvets strid.
Här är nåd, och fröjd och frid.

De bibelord som lästes upp:
Upp 3:7–8; Ef 6:11–18; Ps 37:3–7; Pred 12:12; Rom 8:1; Ps 119:105; Ps 23:3; Jes 43:19; Matt 6:33; Matt 6:25; Jes 40:29–31; 2 Tim 1:9; Ps 23:1–6; Jer 29:11; Ps 139:5; Ps 121:1–8; Matt 7:12; Jes 43:1; Fil 4:13; Fil 4:6–7; Fil 3:10; 1 Kor 13:1–13; Joh 10:11; Matt 7:7; Matt 24:35

Bergaortens Missionsförsamling är en kristen församling som är öppen för alla och välkomnar den som medlem som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Centralt för vår tro är bland annat Bibeln, den personliga erfarenheten av tron, gemenskapen och gudstjänsten. Församlingen tillhör samfundet Equmeniakyrkan, och den intresserade kan läsa mer om Equmeniakyrkans telogi i dokumentet Teologisk grund.

Så här skriver Equmeniakyrkan om vad kristen tro är, som en enkel introduktion:

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer. I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.

Läs mer på www.equmeniakyrkan.se/tro

Ord för dagen

Vill du veta mer om kristen tro? Du är välkommen att besöka oss eller höra av dig till pastorn för ett samtal.