Bergaortens Missionsförsamling tillhör samfundet Equmeniakyrkan och har sina rötter i Svenska Missionskyrkan som från början bildades för att organisera sig kring missionen. Därför har mission alltid varit en viktig aspekt för såväl samfundet som enskilda församlingar. Församlingen gör årligen insamlingar till Equmeniakyrkans internationella arbete och detta brukar uppmärksammas med en missionsgudstjänst i juletid. Equmeniakyrkan har verksamhet i ett flertal länder världen över. Är du intresserad av att veta mer kan du läsa på Equmeniakyrkans webbsida.
 
Så här skriver Equmeniakyrkan om sitt uppdrag i världen:

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

 

Vill du ge en gåva direkt till Equmeniakyrkans internationella arbete? Då kan du swisha till 900 32 86 och ange ”Gåva”.