Equmeniakyrkans kyrkokonferens äger rum digitalt den 18–27 september. Här kan du följa livesändningar inklusive gudstjänster.

Vi firar gudstjänst i kyrkan igen

Under coronapandemin har vi för en period spelat in och sänt webbgudstjänster här, som man kunnat delta i hemifrån. När vi nu istället börjar öppna för att fira gudstjänst på plats i Missionskyrkan kommer vi inte längre sända webbgudstjänster, men de som redan sänts finns kvar att se på.

När vi möts till gudstjänst kommer det inte att bli riktigt ”som vanligt”. Gudstjänsterna anpassas för att följa aktuella riktlinjer och lagstiftning och vi vill skapa en så trygg miljö som möjligt. Det innebär bland annat att vi inte hälsar i hand, bänkarna står med större mellanrum och vi sprider ut oss mer i kyrksalen, handsprit finns tillgänglig, m.m. Och självklart stannar vi hemma om vi har symptom. Var och en tar ansvar för att det blir trygga möten för alla. Välkommen till gudstjänst i Missionskyrkan!

 

Webbgudstjänster

Här nedan finns spellistan med alla webbgudstjänster som församlingen sänt (du kan titta direkt på denna sida eller på församlingens kanal på youtube):

 

Nästa gudstjänst