Välkommen att delta i församlingens gudstjänster! Under pandemin har vi gjort på lite olika vis, bland annat sänt förinspelade gudstjänster online. Dessa finns kvar att se på nedan. Med start hösten 2021 bjuder vi in till gudstjänst på plats i Missionskyrkan i Lagan. Hoppas du vill delta!

Webbgudstjänster

Här nedan finns spellistan med alla webbgudstjänster som församlingen sänt (du kan titta direkt på denna sida eller på församlingens kanal på youtube):

Nästa gudstjänst

Lyssna på senaste predikan i församlingens podcast.