Senast uppdaterad: 2020-09-02

Med anledning av spridningen av coronaviruset kommer här lite information. Bergaortens Missionsförsamling följer de rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan.

»»»Läs mer om hur coronaepidemin påverkar våra gudstjänster.

För att minska risken för smittspridning och för att alla ska kunna känna sig trygga …

… stannar du hemma om du känner dig sjuk eller har symptom
håller vi avstånd till varandra när vi möts i kyrkan
… tar var och en ansvar för god handhygien
… begränsar vi samlingar till 50 personer

Med dessa åtgärder vill vi hjälpa varandra att vara lite extra försiktiga och möjliggöra att ändå samlas för gudstjänst, utan att för den skull skapa onödig oro. Tänk på att du tvättar dina händer både för din egen och andras skull och följer riktlinjerna av hänsyn till dem som tillhör en riskgrupp.

Tänk gärna lite extra på dem som blir isolerade från omvärlden. Social kontakt är möjligt även på andra sätt än möten ansikte mot ansikte. Tänk på att hålla kontakt med varandra och ring gärna även till den du kanske inte brukar prata med för att höra hur det är. Detta är en del av kyrkans diakonala verksamhet, och den gestaltas bäst genom vanlig medmänsklig omsorg. Så tänk på att vi behöver finnas till för varandra: se varandra, ta kontakt på andra sätt, hjälpa varandra med de behov som finns.

Vi utlyser bön under coronapandemin: dagligen kl. 12 och 17. Du ber där du befinner dig och när du har möjlighet. På så sätt kan vi utan att mötas ändå känna delaktighet i bönen. Svenska kyrkan ringer också för bön kl. 17, så om du hör kyrkklockorna kan de vara en påminnelse.

Vi följer utvecklingen och återkommer med information när det är relevant eller ifall det blir aktuellt med andra åtgärder. Är du osäker eller orolig eller undrar över något får du gärna ta kontakt med pastorn. Och kom ihåg att ta med situationen med coronasmitta och -oro i dina böner.

Mer information finner du här:
• krisinformation.se – information från myndigheter
• Equmeniakyrkans rekommendationer – sammanställt av samfundets krisgrupp

Bön för Sveriges ledning och folk
Sveriges kristna råd, mars 2020

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.

Guds välsignelse till Dig!

/Oskar Fornander, pastor och föreståndare

Inställda samlingar

Här listas de samlingar som ställts in den närmsta tiden. För alla samlingar, se kalendern.